Driedoornige stekelbaars

Zwakke zwemmer

Jelger Herder
Foto: Jelger Herder

De driedoornige stekelbaars behoort tot familie van de Gasterosteiformes. Je kunt hem vinden in Europa, delen van Azië en Noord-Amerika. Hij kan overleven in zowel zoet, zout als brak water en zwemt onder andere in de Noordzee, de Waddenzee en de Europese rivieren. Naast de driedoornige stekelbaars, kennen we in Nederland ook de tiendoornige- en de zeestekelbaars. Alleen de driedoornige stekelbaars maakt een jaarlijkse trek tussen het zoete en zoute water.

De reis van de driedoornige stekelbaars

De driedoornige stekelbaars groeit op in zee en trekt in het voorjaar het zoete water op om zich voort te planten. In deze periode maakt het mannetje in ondiep water een nest in een kuiltje op de zandbodem. Hierin worden door het vrouwtje de eitjes afgezet. De eitjes worden op agressieve wijze door het mannetje bewaakt. Ook als larfjes zich buiten het nest wagen, worden ze door het mannetje in zijn bek terug gebracht.

Overal waar zoet water in zee uitkomt, proberen de stekelbaarsjes het zoete water binnen te dringen. Een open verbinding met zee is noodzakelijk voor de migratie van deze vis. Het aanleggen van dammen en dijken heeft dan ook een grote invloed gehad op deze soort. In tegenstelling tot vroeger, is de stekelbaars veel minder te vinden in het achterland van bijvoorbeeld de Afsluitdijk. De populatie van de trekkende stekelbaars is ontzettend achteruit gegaan. Door de aanleg van de Vismigratierivier kan deze zwakke zwemmer straks veel beter de oude zeearm op zwemmen.

Mannetje en vrouwtje (paartje) driedoornige stekelbaarsen met groene achtergrond; pair 3-Spined Sticklebacks against green background
Mannetje en vrouwtje

« Alle Blije vissen