Verspreidingsgebied Atlantische Steur

Distribution_1850_(Internet)

De Atlantische Steur kwam in grote delen van Europa en West Azië voor.  Uit historische gegevens blijkt dat de soort zich uitsluitend voortplantte in de Europese rivieren. Rond 1900 trok de Atlantische steur nog alle grote Europese rivieren op om te paaien.

Tot in de 18e en 19e eeuw kwam de steur ook nog op grote schaal voor in Nederland, vooral in de Zeeuwse wateren, de grote rivieren en de Zuiderzee. Door overbevissing, riviercorrecties, vervuiling en de vernietiging van paai- en leefgebieden is de Atlantische steur in Nederland uitgestorven. In 1952 werd het laatste exemplaar in de Waal bij Tiel gevangen. Ook langs de Nederlandse kust is de steur zeer zeldzaam geworden.

Distribution_2008_(Internet)

In zee leeft de Atlantische steur slechts in een gebied dat zich uitstrekt van de Golf van Biskaje tot het Bristolkanaal en de Noordzee.  Er is maar 1 plek in Europa waar de steur nog de rivieren op trekt: de Gironde bij Bordeaux. Dit is een brakwatergebied waar de rivieren De Dordogne en de Garonne op uit komen. De aanwezige populatie daar wordt geschat op enkele duizenden dieren.

Bron afbeeldingen: Sturio