Rijn geschikt als paaigebied voor Atlantische steur

Geplaatst op 15 december 2017

Bijna een derde van het Duitse deel van de Rijn in Noordrijn-Westfalen is geschikt als paaigebied voor de Atlantische steur! Dat blijkt uit onderzoek door bioloog Dr. Stefan Staas van het Duitse Limnoplan. De studie werd uitgevoerd in opdracht van het Droomfondsproject Haringvliet, waarin ARK Natuurontwikkeling, Wereld Natuur Fonds en Sportvisserij Nederland werken aan de terugkeer van de steur in Nederland.

Foto van een Atlantische steur zwemmend onder het wateroppervlak
Atlantische steur. Foto: Jelger Herder

Atlantische steur

De Atlantische steur, ook wel de Europese Steur genoemd, is een van de oudste nog levende vissoorten.  Het is een trekvis die opgroeit in de delta, als volwassen dier in zee leeft en paait op de rivieren. Oorspronkelijk leefden er grote aantallen steuren in de Rijn. In de eerste helft van de vorige eeuw stierf deze vis uit door overbevissing, watervervuiling en het aanleggen van riviercorrecties. Van de Atlantische steur is uit het verleden bekend dat hij paait in de hoofdstroom van de rivier. In tegenstelling tot andere trekvissen heeft de steur een voorkeur voor paaiplaatsen in rivieren met diep water (meer dan 2 meter) in combinatie met grof grind op de bodem en een sterke stroming.

Bron: Ark Natuurontwikkeling

Onderzoek paaigronden

Van de Alpen tot de Noordzee, met een lengte van ruim 1200 kilometer, verbindt de Rijn het West-Europese achterland van Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland met de zee. Tot Iffezheim (zo’n 800 kilometer van de Noordzee) is de Rijn vrij toegankelijk voor trekvissen. Dat is uniek in Europa waar de rivieren doorgaans veel stuwen bevatten. In Nederland is het Haringvliet een belangrijke schakel in de verbinding van de Rijn met de zee. Uit historische gegevens is bekend dat jonge steurtjes die hogerop in de Rijn geboren werden, opgroeiden in het natuurlijke estuarium van het Haringvliet, voordat zij klaar waren om de zee op te trekken. Ook is bekend dat de meeste potentiële paaiplekken voor steuren aanwezig zijn in het Duitse deel van de Rijn.

Om die reden is in het onderzoek naar potentiële paaigronden over een lengte van zo’n 220 kilometer (de hele deelstaat Noordrijn-Westfalen) gekeken naar zowel de kwaliteit als de omvang van mogelijke paaigronden voor de steur. Uit de studie blijkt dat ongeveer een derde deel van de rivier in dit gebied potentieel geschikt is voor de steur om te paaien. Een klein deel daarvan (bijna 2,5 vierkante kilometer) wordt zelfs aangemerkt als zeer geschikt, verdeeld over zes toplocaties tussen Emmerik (Emmerich am Rhein) en Bonn. Op de kaart zijn deze rood gemarkeerd. Hier is veel grind aanwezig op de bodem en is het erg diep in de buitenbocht (dieper dan 5 meter). Hier liggen de zogenaamde ‘potholes‘ of diepe zones waar grote vissen, als windes en barbelen graag rusten en steuren goed kunnen paaien. Zeer belangrijke plekken voor het onderwaterleven in de Rijn.

Voldoende paaigebied

De belangrijkste conclusie die uit het onderzoek naar voren komt is dat er meer dan voldoende potentieel paaigebied voor de Atlantische steur aanwezig is in de hoofdstroom van de Rijn. De steur hoeft dus niet de zijrivieren op te trekken om geschikte paaiplaatsen te vinden. In het onderzoek is ook een aandachtspunt gesignaleerd. Het betreft de vaargeul van de scheepvaart die in deze regio voor een groot deel (ongeveer de helft) samenvalt met de geïdentificeerde paailocaties. Wat voor een effect dit heeft op de paaigebieden voor de steur is (nog) niet bekend. Duidelijk is wel dat ten zuiden van Bonn, in de deelstaat Rijnland-Palts, veel minder scheepvaart is. Dit deel van de Rijn herbergt historisch gezien veel geschikte paaiplaatsen voor de Atlantische steur. Dit gebied willen de organisaties achter het Droomfondsproject Haringvliet verder in kaart brengen.

Wij, als Vrienden van de Blije Vis, zullen dit uiteraard op de voet blijven volgen!

Bron: Ark Natuurontwikkeling 

« Alle nieuwsartikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Word Vriend van de Blije Vis!

Dankzij de Vismigratierivier kunnen vissen straks weer vrij zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Steun dit unieke project door Vriend van de Blije Vis te worden!

Sluit je aan bij de school Blije Vissen en:

  • Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de Vismigratierivier
  • Win toffe prijzen met online acties
  • Doe mee met exclusieve activiteiten
  • Ontvang 4x per jaar een Blije Vissen Brief (optioneel)

Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met ons privacybeleid.