Project Ruim Baan voor Vissen afgerond

Geplaatst op 17 oktober 2017

Vijf jaar geleden startten de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Wetterskip Fryslân met het project Ruim Baan voor Vissen. Er werd ruim 11 miljoen euro ingezet, mede dankzij een bijdrage uit het Waddenfonds. Afgelopen week werden de conclusies van het project gepresenteerd.

Een gezonde visstand

Een gezonde visstand en een betere en ruimere leefomgeving voor vissen in binnenwateren en de Waddenzee. Dat wilden de samenwerkende waterschappen bereiken. Binnen het project werd daarom de deur voor trekvissen vanuit zee opengezet. De waterschappen maakten het achterland toegankelijk voor allerlei soorten vissen die van zout naar zoet migreren en andersom. Ze legden  vispassages aan en maakten  sluizen en gemalen in de zeedijken passeerbaar. Daarnaast realiseerden de waterschappen landinwaarts vispassages en natuurvriendelijke oevers en legden ze paaiplaatsen aan in een groot aantal watergangen. Ook monitorden de waterschappen de resultaten. De komende jaren nemen de waterschappen nog meer obstakels weg om de reis van trekvissen mogelijk te maken.

Bron: Noorderzijlvest

 

« Alle nieuwsartikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *