Online kaart over de steur gelanceerd

Geplaatst op 8 maart 2019

Afgelopen week is er een nieuwe kaart met recente en historische waarnemingen van de Europese steur gelanceerd. Op steuren.ark.eu zijn meldingen van steuren in Nederland in kaart gebracht. De kaart geeft niet alleen inzicht in de verschillende locaties waar steuren allemaal zijn aangetroffen, maar laat ook zien hoe belangrijk het voor deze unieke trekvissen is dat rivier, estuarium en zee als één samenhangend geheel functioneren.

Atlantische Steur

De Atlantische steur is een trekkende vissoort. Hij brengt het grootste deel van zijn leven door op zee, maar trekt voor zijn voorplanting naar de rivieren. Van oorsprong kwam de Atlantische steur algemeen voor in Europa en West-Azië. Sinds de 19e eeuw is de steurpopulatie hard achteruit gegaan. Waarschijnlijk zijn er op dit moment nog maar 2 populaties over in Europa, waaronder een in de Franse rivier de Gironde. Volwassen steuren trekken vanuit de Gironde, langs de Atlantische kust, door het kanaal de Noordzee op, soms wel tot de kust van Scandinavië.  De steur is zeer kwetsbaar door de lange periode die hij nodig heeft om volwassen te worden. De kans dat hij gevangen wordt of sterft voordat hij zich heeft voortgeplant is zeer groot. In Nederland is de steur verdwenen uit de rivieren en ook langs de Nederlandse kust is hij zeldzaam geworden.

Droomfondsproject Haringvliet

ARK Natuurontwikkeling, Wereld Natuur Fonds en Sportvisserij Nederland werken aan de terugkeer van de Europese steur (Acipenser sturio) in Nederland. Dat gebeurt in het kader van het Droomfondsproject Haringvliet en de Groen Blauwe Rijn Alliantie, en met steun van de Nationale Postcode Loterij en LIFE IP Deltanatuur van de Europese Unie.

De laatste jaren zijn er vooral steurenmeldingen uit de kustgebieden van de Nederlandse delta, doordat er in Europa hard wordt gewerkt aan de terugkeer van deze oervis. Zo is er in Frankrijk bij de Gironde rivier een kweekprogramma met de laatste populatie wilde steuren en is er een officieel herintroductieprogramma voor de Duitse Elbe. In Nederland gebeurt dat momenteel slechts met experimentele uitzettingen van kleine aantallen steuren in de Rijn.

In 2012 en 2015 zijn in Nederland een honderdtal steuren in de Rijn uitgezet. Naast een merkteken, zijn deze vissen voorzien van een zender die het mogelijk maakt ze te volgen. Dit zenderonderzoek geeft inzicht in het gedrag van de steur en is waardevolle informatie die kan helpen om een levensvatbare steurenpopulatie terug te brengen. Op de kaart zijn ook de terugmeldingen uit het zenderonderzoek te vinden. Zo weten we dat ze naar zee gezwommen zijn en hopelijk over enkele jaren terugkomen om te paaien. Verder zijn op de kaart registraties van exotische steursoorten opgenomen. Het gaat dan veelal om gekweekte steuren uit Oost-Europa en Azië – afkomstig uit de vijverhandel – die in de Nederlandse wateren zijn losgelaten.

Vrienden van de Blije Vis

Geen nieuwtje over de Europese Steur missen? Word dan Vriend van de Blije Vis en blijf op de hoogte!

Bron: Sportvisserij NL

« Alle nieuwsartikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *