Nieuwe fuiken voor completer beeld visstand Waddenzee

Geplaatst op 17 juni 2018

Bij Lauwersoog en Schiermonnikoog komen twee nieuwe monitoringsfuiken. Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) doet samen met de Vissers van de Kust metingen en zoekt naar geschikte locaties om eventueel permanent fuiken te plaatsen. Het NIOZ monitort al sinds 1960 de visstand in de Waddenzee met een fuik bij Texel. De twee nieuwe fuiken vormen daarop een belangrijke aanvulling. Wanneer de resultaten worden gekoppeld aan de langetermijndata die al beschikbaar zijn, krijgen we een beter beeld van de visstand in de gehele Waddenzee.

Aan de zuidkant van Texel heeft het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) al jaren een monitoringsfuik. Mede op basis van wat daar wordt gevangen, bestaat de indruk dat het niet goed gaat met de visstand in de Waddenzee.  Sinds de start van de tellingen met de NIOZ-fuik is het totale gewicht aan vis met 90% gedaald. Er worden minder vissen en minder grote vissen geteld op het wad.

Elke Vis Telt

Met de onlangs gestarte actie Elke Vis Telt vraagt de Waddenvereniging aandacht voor de onderwaternatuur van de Waddenzee waarin vis zo’n belangrijke schakel is. Een van de doelstellingen van de actie is om a. door monitoring meer inzicht te verkrijgen in de visstand van de Waddenzee en b. onderzoek aan te jagen, zodat er betere maatregelen genomen kunnen worden om de visstand en een robuust onderwaterleven te herstellen. Kijk op de site Elke Vis Telt voor meer informatie.

« Alle nieuwsartikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *