Houting paait in de Westeinderplassen!

Geplaatst op 17 februari 2017

De houting wordt de laatste tijd steeds vaker gevangen in de Nederlandse wateren. Afgelopen december viste beroepsvisser Piet Ruijter maar liefst negen houtingen uit de vispassage in Amsterdam West. Opmerkelijk is het recent aantal toenemende vangstmeldingen in vier meren van Hoogheemraadschap van Rijnland. Maar het beste nieuws komt uit Aalsmeer: in de Westeinderplassen zijn paaiende vissen gespot!

Foto van twee houtingen uit het IJsselmeer; photo of two houting from the IJsselmeer lake in the Netherlands
Foto van twee houtingen uit het IJsselmeer. Foto: Jelger Herder

Houting

De houting behoort tot de familie van de zalmachtigen. Het is een trekkende vissoort die rond november vanuit zee de rivieren optrekt voor zijn voorplanting. Die trek gebeurt in grote scholen. De houting komt voor van Siberië, Noord-Rusland en het Oostzee gebied tot in Groot Brittannië. De houting kwam tot in het begin van de twintigste eeuw voor in de hele Waddenzee en in de Groningse riviertjes die er op uitkomen.  Ook zwom hij in de Noordzee, Zuiderzee (het huidige IJsselmeer) en de grote rivieren. Maar sinds 1940 werd de vis nauwelijks meer aangetroffen in de Nederlandse wateren. De houting verdween in de loop van de twintigste eeuw door combinatie van overbevissing, slechte waterkwaliteit en de aanleg van sluizen en dammen uit de Nederlandse rivieren.

Door de verbetering van de waterkwaliteit in de Nederlandse rivieren en een Duits herintroductieprogramma zijn de kansen voor de houting gekeerd. Het is ontzettend goed nieuws dat de vis zich nu ook weer in Nederland voortplant.

Westeinderplassen

De Westeinderplassen staan bij de meeste vissers vooral bekend om hun grote meervalpopulatie. Sinds 2005 ving de lokale beroepsvisser Theo Rekelhof steeds vaker volwassen en paairijpe houtingen in het gebied. Alleen al in 2016 werden er meer dan honderd dieren aangetroffen als bijvangst en direct na de vangst teruggezet. De houtingen werden vooral gevangen voor en na de paaitijd in de maanden november en december 2016. Waarschijnlijk waren er rond deze tijd honderden volwassen dieren in het gebied aanwezig. Medewerkers van het RAVON zagen bij nadere bestudering van de dieren dat er zowel mannelijke als vrouwelijke houtingen aanwezig waren en dat ze overduidelijk paairijp waren; zowel hom als eitjes werden bij het hanteren losgelaten door de dieren.


Bron: Stichting RAVON
Meer informatie vind je in het artikel op Nature Today

 

 

« Alle nieuwsartikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *