Hoogste intrek glasaal sinds 2000

Geplaatst op 20 juli 2018

De Europese aal is internationaal een ernstig bedreigde diersoort. Sinds 2000 schommelt de intrek in de Noordzeeregio rond de 1,5% ten opzichte van de jaren ’60 en ‘70. In 2014 was er een lichte verhoging naar zo’n 4%. Helaas vielen de aantallen van 2015 tot en met 2017 een stuk lager uit. Dit voorjaar is langs de Nederlandse kust een flinke verhoging in de aantallen glasalen waargenomen.

Intrekseizoen 2018

Ieder voorjaar trekken de jonge doorzichtige ‘glasalen’ vanaf zee onze binnenwateren in, meestal met een piek in april. Op dit moment is het intrekseizoen voor 2018 ten einde. Uit de metingen blijkt dat langs de Nederlandse kust de aantallen een stuk hoger liggen dan het gemiddelde sinds 2000. In de kruisnetmonitoring van het programma ‘Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden’ lag het gemiddeld aantal glasalen per trek bijna 6 keer hoger dan in 2017. Dit is ook hoger dan de aantallen gemeten in 2014 toen internationaal een verhoging werd gemeten. In de projecten ‘Samen voor de Aal Zuid-Holland’ en ‘Samen voor de Aal Zeeland’ lagen de gemiddelden dit jaar respectievelijk rond de 4 en 2,5 keer hoger dan in 2017.

Voor Nederland kunnen we dit intrekseizoen daarom als een lichtpuntje beschouwen voor de aal. Deze hogere intrek is echter nog altijd in de orde van 5 procent ten opzichte van zo’n 50 jaar geleden.

De internationale ICES glasaal index in de Noordzee vanaf 2014, en de resultaten van de metingen op locaties langs het Noordzeekanaal vanaf 2014 en in Zuid-Holland vanaf 2015
De internationale ICES glasaal index in de Noordzee vanaf 2014, en de resultaten van de metingen op locaties langs het Noordzeekanaal vanaf 2014 en in Zuid-Holland vanaf 2015 (Bron: WGEEL 2017 en RAVON)

De tellingen komen van een groot aantal punten langs de Nederlandse kust waar vrijwilligers met een kruisnet monitoren. Dit gebeurt bij obstakels op de migratieroute, zoals gemalen en sluizen. Hiermee worden de migratieknelpunten voor glasaal en andere soorten, zoals de driedoornige stekelbaars, in beeld gebracht zodat waterbeheerders maatregelen kunnen nemen om de intrekmogelijkheden te verbeteren. Met de gegevens worden ook de ontwikkelingen in aantallen gevolgd. Internationaal bedroeg de intrek van glasaal in de landen rond de Noordzee in 2017 slechts 1,6 procent ten opzichte van de aantallen die in de jaren ’60 en ’70 gemeten zijn (ICES WGEEL 2017, pdf: 1.7 MB). Vanaf het jaar 2000 schommelt de index rond dit lage niveau. De soort is daarom opgenomen als ‘ernstig bedreigd’ op de internationale Rode Lijst.

Internationale ICES trend voor de intrek van glasaal in de Noordzeeregio: percentages ten opzichte van het gemiddelde van 1960-1979
Internationale ICES trend voor de intrek van glasaal in de Noordzeeregio: percentages ten opzichte van het gemiddelde van 1960-1979 (Bron: ICES WGEEL, 2017)

 

In 2014 werd internationaal een lichte verhoging naar 4 procent gemeten; ook in Nederland kwam dit naar voren in de monitoring. Helaas zette de stijging niet door en was de ICES index voor de Noordzee tot en met 2017 laag. Omdat 2018 nu voor de Nederlandse kust een stuk hoger uitpakt, kijken de onderzoekers reikhalzend uit naar de Europese index van ICES WGEEL om te zien of deze verhoging op meer plaatsen in Europa gemeten is. De ICES WGEEL rapportage komt jaarlijks in november uit.

Bron: Nature Today

 

« Alle nieuwsartikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Word Vriend van de Blije Vis!

Dankzij de Vismigratierivier kunnen vissen straks weer vrij zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Steun dit unieke project door Vriend van de Blije Vis te worden!

Sluit je aan bij de school Blije Vissen en:

  • Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de Vismigratierivier
  • Win toffe prijzen met online acties
  • Doe mee met exclusieve activiteiten
  • Ontvang 4x per jaar een Blije Vissen Brief (optioneel)

Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met ons privacybeleid.