Een tipje van de sluier

Geplaatst op 5 november 2019

Ben jij benieuwd hoe het landschap rond de Vismigratierivier er straks uit komt te zien? Chris Bakker, Adjunct-directeur bij It Fryske Gea, licht vanaf de Makkumer Noordwaard een tipje van de sluier op. Waddenvereniging, It Fryske Gea, Sportvisserij Nederland, Het Blauwe Hart en NetVISwerk zijn de initiatiefnemer van de Vismigratierivier.

De Makkumer Noordwaard is een eiland voor de Friese IJsselmeerkust bij Makkum. Het staat bekend om haar prachtige schelpenstranden, uitgestrekte rietvelden, de vele vogels en bijzondere plantensoorten. Het eiland is ontstaan na aanleg van de Afsluitdijk. Want toen de Zuiderzee werd afgesloten van de Waddenzee, veranderde ook de kust voor Makkum. Het zoute water werd zoet, het getijdenverschil verdween en de waterstand werd verlaagd. De zandbanken voor de kust kwamen droog te liggen. Daarop is de Makkumer Noordwaard ontstaan.

In deze video neemt Chris je mee naar de Makkumer Noordwaard. Hij licht een tipje van de sluier op hoe het landschap rond de Vismigratierivier er straks uit zal zien. Want ook daar kun je in de toekomst heerlijk ronddwalen tussen de wuivende rietpluimen en zandige oevers. En wat zou het mooi zijn als het rond de Vismigratierivier straks ook zo rijk wordt aan vogel- en plantensoorten.

Ik Fryske Gea is samen met de Waddenvereniging, Het Blauwe Hart, NetVISwerk en Sportvisserij Nederland initiatiefnemer van de Vismigratierivier. Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij kon dit belangrijke project voor het herstel van de trekvisroute tussen Waddenzee en IJsselmeer worden ontwikkeld. Door de financiering van de laatste kilometer zorgt de Nationale Postcode Loterij er bovendien voor de Vismigratierivier in optimale vorm gerealiseerd kan worden. Medio 2020 wordt gestart me de aanleg van deze nieuwe natuurverbinding die uniek is op wereldschaal.

« Alle nieuwsartikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *