Discovisjes in het Noordzeekanaal

Geplaatst op 20 april 2018

Dit voorjaar vindt een grootschalig onderzoek plaats naar de intrek van driedoornige stekelbaars en glasaal (jonge paling) in het Noordzeekanaalgebied. Hierbij worden duizenden visjes gevangen bij IJmuiden en daar, na het aanbrengen van een kleurmerk, in groepen weer uitgezet. Deze ‘discovisjes’ worden met  speciale vangconstructies bij IJmuiden en bij diverse vispassages langs het Noordzeekanaal terug gevangen, en bovendien in de kruisnetten van vrijwilligers. Deze vrijwilligers voeren twee maal per week op negen locaties langs het Noordzeekanaal een onderzoek – oftewel bemonstering – uit.

Het laatste nieuws en het onderzoek

Afgelopen maandag 16 april zijn bij IJmuiden in meerdere groepen ruim 8.000 exemplaren uitgezet, die zich gaan verspreiden over intrekpunten langs het Noordzeekanaal. Het uitzetten gebeurt aan weerszijden van de zeesluizen zodat we de vertraging kunnen meten die de dieren ondervinden van de zeesluizen tijdens de intrek. De verspreiding van de dieren over het kanaal geeft ook aan waar de belangrijkste intreklocaties zich bevinden. Met behulp van gemerkte vissen wordt ook de werking van een aantal vispassages onderzocht. Zie deze link voor een impressie van het onderzoek. Uiteindelijk moet het onderzoek leiden tot aanbevelingen voor een verdere optimalisatie van de vismigratie in het Noordzeekanaalgebied.

Bij dit onderzoek is een groot aantal partijen betrokken. Opdrachtgevers zijn Rijkswaterstaat WNN, provincie Noord-Holland, de Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Voorts dragen bij gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en Sportvisserij MidWest Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Marine Research, Visserijservice Nederland, Visserijbedrijf P. Ruiter, Ravon en FishFlow Innovations.

DSCN1973.JPG
Stekelbaars Halfweg in UV, Piet Ruijter.jpg

Bron: Wageningen Marine Research 

 

« Alle nieuwsartikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *