Onze reactie op het opiniestuk van Sipke Bootsma

Afgelopen zaterdag schreef Sipke Bootsma een opiniestuk over de Vismigratierivier. Als Vrienden van de Blije Vis willen we graag een reactie geven. We zijn ook erg benieuwd naar jouw mening. Aan het eind van deze pagina kan je een reactie plaatsen!


We snappen het gevoel van Sipke heel goed. De Afsluitdijk is een bijzonder deltawerk en bracht Nederland veiligheid en economische ontwikkeling. Maar voor de natuur en ook voor vissers was de komst van de Afsluitdijk een grote ramp. De Zuiderzee en de Waddenzee werden abrupt van elkaar gescheiden. De dijk was niet alleen een fysieke barrière, ook verdween de geleidelijke zoet-zoetovergang.

De ‘belabberde’ visstanden in het IJsselmeer en de Waddenzee zijn voor ons juist redenen om in actie te komen! Trekvissen maakten en maken een belangrijk onderdeel uit van deze visstanden. Daarom is de Vismigratierivier van grote waarde!

Er is goed onderzocht welke vissoorten optimaal kunnen profiteren van de Vismigratierivier. Op basis van die gegevens is een uniek ontwerp gemaakt, die een natuurlijke situatie zo goed mogelijk nabootst. Door het verschil in stroomsnelheden en de getijdenwerking in de rivier kunnen zowel sterke, als zwakke zwemmers gebruik maken van de Vismigratierivier.

De komst van de Vismigratierivier zal niet zorgen voor een herstel van het oude Zuiderzeesysteem. De haring en ansjovis zullen dan ook niet terugkeren. Maar er zijn veel andere vissoorten die heel blij worden van een permanente verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer en het bijbehorende achterland. Daarnaast is de verwachting dat ook jonge zeevis (grondel, harder en zeebaars) gebruik zal maken van de Vismigratierivier om de bovenste delen van het IJsselmeer te bereiken.

Het bijzondere aan de Vismigratierivier is dat beroepsvissers, sportvissers en natuurbeschermers de koppen bij elkaar hebben gestoken, om een oplossing te bedenken voor het probleem van de Afsluitdijk. Samenwerken om de huidige situatie te verbeteren. Samenwerken om te zorgen voor een betere visstand in de Waddenzee, het IJsselmeer en het achterland. Op die manier zorgen we voor een heleboel Blije Vissen!

Vrienden van de Blije Vis

« Alle blogartikelen

4 reacties

 1. Jan Geertsema-Rodenburg

  Het probleem is eigenlijk dat er veel zaken door elkaar worden gehusseld in de communicatie.
  De vismigratierivier biedt enkel een doorgang door de dijk, waarvan trekvissen wellicht gebruik van kunnen gaan maken.
  De visstand op het IJsselmeer en het wad zullen daar niet van toenemen tot de vroegere rijkdom.
  De gigantische overmaat aan stikstof op het IJsselmeer en kustgebied zijn hier mede debet aan, waardoor de glasaal enz nix te vreten heeft en wellicht gewoon niet opgroeit. Daar is de migratierivier dus geen oplossing voor. Daar moet je milieumaatregelen voor nemen in agrarische sector om de verhouding van nutrienten in balans te brengen.
  Helaas is NL een van de grootste voedselproducenten van de wereld, en de inkomsten zijn veel te belangrijk.

  De migratierivier is een belangrijk experiment, en het maakt ons nieuwsgierig naar de ecologische impact.
  Een groot deel van de migratierivier heeft een belangrijke toeristische functie en de uitgave van 55 miljoen zal daardoor makkelijk worden terugverdiend.
  Scheidt de zaken duidelijk van elkaar, dan kunnen we ook discussieren over het juiste onderwerp.

  • Blije Vis

   Bedankt voor je reactie Jan!

 2. Gert Lont

  Aan de kant van Den Oever is een prima vismigratie idee omgezet in de praktijk waardoor het binnenkomende zwaardere zoute water van kierende spuisluizen via een hevelleiding weer teruggevoerd wordt naar de Waddenzee. Dit is meer dan 15 maal goedkoper en kan ook bij Kornwerderzand. En dan is daar een 12 keer grotere vismigratierivier dan een dichtslibbende sloot van 10 mtr breed.
  Voorbeeld van ondergraving van het doel van de vismigratierivier is de creatie van een vogeleiland aan de Waddenzee kant. Opdat die makkelijk de migrerende visjes kunnen verschalken. Afgescheiden van de dijk om vossen geen kans te geven. Argument: Makkumerwaard is Natura
  2000 IJsselmeer en de Waddenkant zou te weinig buitendijk gebied hebben voor vogels.Alsof vogels geen vleugels hebben.
  Ik heb begrepen dat de beroepsvissers, waarmee eerst geschermd werd, afgehaakt hebben.

  • Blije Vis

   Beste Gert Lont,

   In antwoord op je reactie. De zouthevel is een maatregel die gekoppeld is aan het visvriendelijk spuien. Een zouthevel is ook aangelegd bij Kornwerderzand, zodat beide spuiwerken visvriendelijk kunnen worden ingezet. Iets dat heel welkom is. De capaciteit van de zouthevel bepaalt hoe lang er visvriendelijk kan worden gespuid, in de praktijk is dit enkele minuten per getijdecyclus (als er gespuid wordt). Visvriendelijk spuien mag immers geen extra zoutlast op het IJsselmeer geven. Het ontwerp van de Vismigratierivier is doorgerekend rekening houdend met sedimentatie en vlokvorming in brakke omstandigheden. Dichtslibben is uiteraard wat we moeten voorkomen!
   Er is gekozen voor twee ingangen in de spuikom zodat vissen vanuit de gehele waterkolom de vismigratierivier kunnen opzwemmen (ontwerp dus op basis van het diepteprofiel van de spuikom). Waarbij het vogeleiland dat hierdoor ontstaat mooi bijdraagt aan de natuuropgaven die de Westelijke Waddenzee kent voor overtijende vogels. De predatiedruk in de vismigratierivier is een onderwerp dat veel aandacht krijgt. Waarbij ook de huidige predatiedruk op de ‘gevangen’ vis in de spuikom wordt meegenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *