Noarderleech als proeftuin

Gastblog Jeroen Huisman

Jeroen Huisman is docent-onderzoeker bij hogeschool Van Hall Larenstein. Hij onderzoekt samen met zijn studenten en Vissers van de Kust de visstand bij Noarderleech. In dit gastblog vertelt hij wat ze onderzoeken en waarom.

Nieuw estuarium

Noarderleech is een groot natuurgebied in het noorden van Friesland. Het geldt als het grootste kweldergebied van de Waddenzee. Binnenkort wordt er op deze plek een nieuw estuarium aangelegd. Een estuarium is een natuurlijke overgang tussen zoet en zout water. Ook komt er een gemaal met een vispassage. Zo moet vismigratie tussen de Waddenzee en het binnendijkse gebied weer mogelijk worden. Op dit moment hebben we weinig kennis over de verbinding tussen het wad, de kwelder en het binnendijkse gebied. Welke vissoorten zwemmen er vanuit de Waddenzee de kwelder op? Doen ze dit bewust? En zo ja: waarom? Kortom, we hebben nog veel vragen!

0-meting037

Daarom onderzoeken we ook de visstand bij de kwelders van Noarderleech. Het onderzoek is een nulmeting. We willen weten wat de huidige visstand is. Zo kunnen we later de effecten van het nieuwe estuarium op de natuur en de visstand onderzoeken. Studenten onderzoeken intensief de vissen in de kweldersloten en gebruiken daarbij verschillende vangmethoden. Ook onderzoeken we hoe we op een goede manier kunnen meten welke vissen richting de kwelder zwemmen en vice versa. Maar niet alleen de visstand is onderzocht. We hebben ook gekeken naar het voorkomen van een aantal vogelsoorten, naar benthos (een verzamelnaam voor alle organismen die leven op de bodem van zoete en zoute wateren) en de vegetatie. Eigenlijk teveel om op te noemen.

Citizen Science

We kunnen het Noarderleech als een echte proeftuin beschouwen. Het gebied geeft Van Hall Larenstein en partners (Programma Rijke Waddenzee, It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân, coöperatie Vissers van de Kust en Altenburg en Wymenga) een unieke kans om meer kennis te verzamelen over zoet-zout overgangen. We kunnen deze onderzoeken uitvoeren door een subsidie van het Centre of Expertise Deltatechnology.

In het onderzoek hebben we speciale aandacht voor Citizens Science, ook wel burgerwetenschap genoemd. We richten ons op de combinatie tussen het onderwijs, de maatschappij (vrijwilligers) en onderzoek. Hoe brengen we studenten, onderzoekers, vrijwilligers en overheden met elkaar in contact? Iedereen heeft specifieke kennis, weet iets wat een ander niet weet. Hoe kunnen we deze krachten bundelen?

IMG_20160922_120239

De kwelders van Noarderleech worden bijvoorbeeld elk jaar gemonitord door een enthousiaste groep vogelaars. Zij weten ontzettend veel over de vogels van Noarderleech en vormen zo een onschatbare bron van informatie. Hoe brengen we studenten in contact met deze groep zodat ze van elkaar kunnen leren en profiteren?

We kijken daarom niet alleen naar wat er groeit en bloeit op de kwelder maar ook naar hoe we verschillende partijen kunnen laten samenwerken. Komende zomer gaat het veldwerk door en hopen we meer informatie te verzamelen over voedselbronnen in de kweldersloten. Zit dit in de bodem, in het water? We gaan het zien!

 

« Alle blogartikelen

1 reactie

  1. Lourens

    Ik ben heel benieuwd naar de soorten vis in deze sloten, ik woon zelf heel dicht bij de zeedijk en ik vraag me elke keer weer af of er ook leven in dit water zit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *