5 belangrijke kenmerken van de Vismigratierivier

afbeelding2

De Vismigratierivier is een innovatief project om de Waddenzee en het IJsselmeer weer 24/7 met elkaar te verbinden. Door een ‘open’ verbinding tussen de zoute Waddenzee en het zoete IJsselmeer kunnen verschillende soorten trekvissen hun paai- en leefgebieden weer bereiken. De Vismigratierivier wordt aangelegd bij Kornwerderzand. Dit is de oostelijke, Friese zijde op de Afsluitdijk bij de Lorentzsluizen. Maar de Vismigratierivier is niet zomaar een ‘gat’ in de dijk. In deze blog zetten we de 5 belangrijkste kenmerken voor je op een rij.

1. Lengte

De Vismigratierivier heeft een lengte van ongeveer drie kilometer. Door deze lengte kunnen vissen geleidelijk wennen aan de overgang van zout naar zoet water en bootst daarmee de natuurlijke situatie het beste na. Dit gebeurt zonder dat er zout water uit de Waddenzee het IJsselmeer instroomt.

2. Vorm

Mede door het slingerende karakter van de Vismigratierivier ontstaat er een verschil in stroomsnelheden. Door het verschil in stroomsnelheden krijgen ook zwakke zwemmers de kans om van de Waddenzee naar het IJsselmeer te trekken. Niet alle vissen zijn sterk genoeg om tegen de stroming op te kunnen zwemmen. Deze vissen kunnen zich laten meevoeren met de vloedstroom. Ook is er voldoende ruimte voor de vissen om te kunnen schuilen, eten en rusten.

3. Getijdenwerking

De Vismigratierivier is zoals eerder gezegd niet zomaar een ‘gat’ in de dijk. Dankzij het specifieke ontwerp krijgt het water de ruimte om natuurlijk in en uit de rivier te stromen. Dit geeft ook getijdenmigranten (dit zijn vissen die afhankelijk zijn het getij om te migreren) de kans om de Afsluitdijk te passeren.

4. Lokstroom

Via de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand wordt zoet water uit het IJsselmeer op de Waddenzee gespuid. Dat spuien gebeurt bij eb, dan staat het water in de Waddenzee lager dan in het IJsselmeer. Vissen ‘ruiken’ dit zoete water van grote afstand en komen er op af. De zoete lokstroom ‘lokt’ de vis naar de spuikom. De ingang van de Vismigratierivier sluit aan op deze spuikom.

5. Locatie

Daarnaast sluit de Vismigratierivier aan op de grote geulen in Waddenzee die uitkomen bij Kornwerderzand.

Ook jij kan straks een bezoek brengen aan de Vismigratierivier. Het is straks mogelijk om langs het water te wandelen dwars door de Afsluitdijk.  Daarnaast wordt een Beleefcentrum ingericht met informatie over de vele verhalen van de Afsluitdijk, waaronder de vismigratie.

afbeelding1

Word Vriend

De ontwikkelingen van Vismigratierivier op de voet volgen? Word dan Vriend van de Blije Vis en blijf op de hoogte!

« Alle blogartikelen

1 reactie

  1. J.van Triest

    Jammer dat het nu pas gebeurt de afsluit dijk was gewoon nodig voor veiligheid van mens en dier doch was tevens de grootste ecologische ramp die Nederland gekend heeft dat wil ik maar zeggen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *