Blije Vis ©

BV-logo-contour-zw (1)

De Blije Vis staat symbool voor de vrije doorgang van trekvissen en de Vismigratierivier. De Blije Vis © is een ontwerp van kunstenaar en landschapsarchitect Bruno Doedens (SLeM uit Amsterdam). Later heeft de Blije Vis een internationaal karakter gekregen.

Sinds 21-05-2016 (Wereldvismigratiedag) is de Blije Vis hét internationale symbool voor mensen, organisaties en projecten die vissen weer willen laten zwemmen. Het symbool verbindt overal ter wereld initiatieven van particulieren, natuurorganisaties en overheden die vispassage bevorderen en vismigratie weer mogelijk maken.

Tegelijk brengt de Blije Vis © een wereldwijde boodschap: ze vertelt dat mens en natuur prima samengaan. Dat thema’s als waterveiligheid, bereikbaarheid, visserij, duurzame energiewinning, recreatie & toerisme èn vispassage elkaar niet in de weg hoeven te staan. Of beter nog, dat ze heel goed bij elkaar passen. De Blije Vis © staat hiermee model voor een internationale ontwikkeling van initiatieven en projecten rond vrije vispassage die:

  • goed zijn voor mensen en natuur. Niet alleen voor de vis, maar iedereen wordt hier blij van (integrale aanpak);
  • vele vaders en moeders kennen: gaat uit van een gelijkwaardige samenwerking tussen partners en stakeholders;
  • innovatief en inspirerend zijn door leergierig met een open houding aan de slag te gaan;
  • bouwen mét de natuur (in plaats van tegen);
  • leiden tot (inter)nationaal herstel van natuur op systeemniveau.

Het beeldmerk Blije Vis © is bedoeld om door middel van publiciteits- en fondsenwervende acties trekvissen weer met een ‘grote glimlach’ te laten zwemmen naar hun aloude paai-, opgroei- en leefgebieden, zodat hun populaties weer kunnen groeien. Klik hier om meer lezen over het merk en beleefconcept.

Vrienden van de Blije Vis

Vrienden van de blije visDe Vismigratierivier is ontwikkeld naar een gezamenlijk idee van natuurbeschermers en vissers. Het initiatief is genomen door de Waddenvereniging, It Fryske Gea, Het Blauwe Hart, de Vereniging van Vaste Vistuigvissers Noord en Sportvisserij Nederland. De lokale, regionale en nationale overheden hebben het project van harte omarmd en helpen als partners binnen De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) mee aan de ontwikkeling en uitvoering. Zij werken weer nauw samen met Rijkswaterstaat, dat de taak heeft de Afsluitdijk op Deltaniveau te brengen.

Zo kent het project inmiddels vele vrienden! Samen zorgen we voor een grote glimlach bij de vis. Ook jij kan aansluiten bij deze school. Word Vriend van de Blije Vis!