691
De Vismigratierivier

De Vismigratierivier

Sinds de aanleg van de Afsluitdijk kunnen trekvissen niet langer ongehinderd heen en weer reizen tussen de Waddenzee, het IJsselmeer en het achterland. De Vismigratierivier is een uniek natuurproject dat deze barrière voor trekvissen opheft. Dankzij de permanente opening, een geleidelijke zoet-zoutovergang en verschillende stroomsnelheden in de Vismigratierivier moet het straks mogelijk worden dat trekvissen weer vrij kunnen zwemmen… En daar worden deze vissen heel blij van! Steun je ons door (vrijblijvend) Vriend van de Blije Vis te worden?

Lees verder →

Nieuws

Hoogste intrek glasaal sinds 2000

Hoogste intrek glasaal sinds 2000

De Europese aal is internationaal een ernstig bedreigde diersoort. Sinds 2000 schommelt de intrek in de Noordzeeregio rond de…

Blog & Vlog

Video legt probleem lage visstand Waddenzee uit

Video legt probleem lage visstand Waddenzee uit

Het gaat niet goed met de onderwaternatuur van de Waddenzee. Met name de lage visstand is zorgwekkend. Daarom is de…

Volg ons op Instagram!

Prikbord