682
De Vismigratierivier

De Vismigratierivier

Sinds de aanleg van de Afsluitdijk kunnen trekvissen niet langer ongehinderd heen en weer reizen tussen de Waddenzee, het IJsselmeer en het achterland. De Vismigratierivier is een uniek natuurproject dat deze barrière voor trekvissen opheft. Dankzij de permanente opening, een geleidelijke zoet-zoutovergang en verschillende stroomsnelheden in de Vismigratierivier moet het straks mogelijk worden dat trekvissen weer vrij kunnen zwemmen… En daar worden deze vissen heel blij van! Steun je ons door (vrijblijvend) Vriend van de Blije Vis te worden?

Lees verder →

Nieuws

Nieuwe fuiken voor completer beeld visstand Waddenzee

Nieuwe fuiken voor completer beeld visstand Waddenzee

Bij Lauwersoog en Schiermonnikoog komen twee nieuwe monitoringsfuiken. Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) doet samen met de…

Blog & Vlog

Het belang van een gat in de dijk

Het belang van een gat in de dijk

Jan Jelle Jongsma is districtshoofd bij It Fryske Gea. Hij neemt je in deze gastblog mee in de wereld van zoet en zout.

Volg ons op Instagram!

Prikbord