691
De Vismigratierivier

De Vismigratierivier

Sinds de aanleg van de Afsluitdijk kunnen trekvissen niet langer ongehinderd heen en weer reizen tussen de Waddenzee, het IJsselmeer en het achterland. De Vismigratierivier is een uniek natuurproject dat deze barrière voor trekvissen opheft. Dankzij de permanente opening, een geleidelijke zoet-zoutovergang en verschillende stroomsnelheden in de Vismigratierivier moet het straks mogelijk worden dat trekvissen weer vrij kunnen zwemmen… En daar worden deze vissen heel blij van! Steun je ons door (vrijblijvend) Vriend van de Blije Vis te worden?

Lees verder →

Nieuws

Vismonitoring in Eems-Dollard estuarium

Vismonitoring in Eems-Dollard estuarium

De lage visstand in de Waddenzee is zorgwekkend. Daarom is de Waddenvereniging de actie ‘Elke vis telt’ gestart. De…

Blog & Vlog

Video legt probleem lage visstand Waddenzee uit

Video legt probleem lage visstand Waddenzee uit

Het gaat niet goed met de onderwaternatuur van de Waddenzee. Met name de lage visstand is zorgwekkend. Daarom is de…

Volg ons op Instagram!

Prikbord